Zaznacz stronę

Święto przypadające na dzień 22 kwietnia zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, a jego pierwsze obchody odbyły się w 2010 roku. Celem tego święta jest promowanie postaw ekologicznych we wszystkich społecznościach na świecie, także w polskim społeczeństwie. Promowanymi postawami ekologicznymi, czyli stosunkiem człowieka do środowiska są wszelkie postawy zmierzające do ochrony Ziemi jako planety, ale także do promowania postaw prozdrowotnych.

Przykładem takich postaw mogą być: planowanie posiłków, a co za tym idzie niemarnowanie żywności, walka z konsumpcjonizmem, uniezależnienie się od zakładów energetycznych poprzez odnawialne źródła energii, wykorzystanie alternatywnych źródeł jak fotowoltanika, która przyczynia się do zminimalizowania zmian klimatycznych i wpływu  na ludzkie zdrowie.

Eko trend to również recykling, czyli odpowiednia segregacja odpadów. Coraz więcej społeczeństwa zwraca uwagę na ograniczenie plastiku. Rezygnują z jednorazowych opakowań foliowych na rzecz toreb wielokrotnego użytku, albo takich, które można recyklingować.

Świadomość ekologiczna jest częścią świadomości społecznej, jako stosunek człowieka do środowiska przyrodniczego, powinna by rozwijana od najmłodszych lat.

 

Sporządziła: M. Posłuszny

Źródło: Internet