Zaznacz stronę

Święto przypadające na dzień 22 kwietnia zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, a jego pierwsze obchody odbyły się w 2010 roku. Celem tego święta jest promowanie postaw ekologicznych we wszystkich społecznościach na świecie, także w polskim społeczeństwie. Promowanymi postawami ekologicznymi, czyli stosunkiem człowieka do środowiska są wszelkie postawy zmierzające do ochrony Ziemi jako planety, ale także do promowania postaw prozdrowotnych.

Przykładem takich postaw mogą być: planowanie posiłków, a co za tym idzie niemarnowanie żywności, walka z konsumpcjonizmem, uniezależnienie się od zakładów energetycznych poprzez odnawialne źródła energii, wykorzystanie alternatywnych źródeł jak fotowoltanika, która przyczynia się do zminimalizowania zmian klimatycznych i wpływu  na ludzkie zdrowie.

Eko trend to również recykling, czyli odpowiednia segregacja odpadów. Coraz więcej społeczeństwa zwraca uwagę na ograniczenie plastiku. Rezygnują z jednorazowych opakowań foliowych na rzecz toreb wielokrotnego użytku, albo takich, które można recyklingować.

Świadomość ekologiczna jest częścią świadomości społecznej

, jako stosunek człowieka do środowiska przyrodniczego, powinna by rozwijana od najmłodszych lat.

 

Sporządziła: M. Posłuszny

Źródło: Internet