Zaznacz stronę

W dniu dzisiejszym miało miejsce oficjalne i uroczyste oddanie dwóch ważnych zadań inwestycyjnych zrealizowanych dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie.

Pierwsze z nich to “Wykonanie stanowisk zbiorników tlenu medycznego wraz z wymianą tablic redukcyjnych i niezbędnej infrastruktury w związku z Covid -19”, a drugie to “Modernizacja i budowa rezerwowego źródła wody oraz termomodernizacja budynku”. Realizacja pierwszego zadania pozwala zabezpieczyć, w potężnych zbiornikach zlokalizowanych przy budynkach szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie i ul. Kościuszki, tlen medyczny w bezpiecznej ilości bez potrzeby, jak miało to miejsce do tej pory, kilkukrotnego w tygodniu jego uzupełniania.

Druga z inwestycji pozwoliła zabezpieczyć szpital w zapasowe źródło

wody, a jego realizacja polegała na instalacji ogromnych zbiorników na wodę w zaadoptowanych i zmodernizowanych pomieszczeniach.

Oba zadania były zrealizowane dzięki środkom zewnętrznym (Urząd Wojewódzki, NFOŚiGW, DEZAMET S.A.) oraz środkom własnym i pochodzącym ze Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania obu inwestycji, ale także do podziękowania wszystkim tym, którzy udzielili wsparcia na ich realizację.