Zaznacz stronę

W dniu 31 lipca 2019 roku miała miejsce miła i smutna zarazem uroczystość pożegnania odchodzących na zasłużoną emeryturę wieloletnich pracowników Szpitala, wśród których znalazły się Panie: Alina Fudali, Stanisława Kozak, Mirosława Sadecka, Lucyna Weremczuk, Anna Wójcicka i Zofia Wójcik. Słowa podziękowania za wszystkie lata dobrej pracy, a także życzenia wszelkiej pomyślności na “nowej drodze życia” i niczym nie zmąconej emerytury, w imieniu Pani Dyrektor Wiesławy Barzyckiej i swoim własnym, a także w imieniu wszystkich pracowników, skierował do zebranych, w asyście Naczelnej Pielęgniarki i Kierownika Działu Administracyjno-Organizacyjnego, Pan Tomasz Białek –  zastępca Dyrektora do spraw lecznictwa. Po wręczeniu okolicznościowych dyplomów i kwiatów zebrani wspominali czas przepracowanych wspólnie lat i podkreślali, że minęły one zbyt szybko. Drogim Paniom jeszcze raz serdecznie dziękujemy i życzymy wszystkiego najlepszego!