Zaznacz stronę

Szanowne Panie! Szanowni Panowie!

Położne, Pielęgniarki i Pielęgniarze

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Nowej Dębie

Z okazji przypadających w dniach 8 maja i 12 maja Waszych Świąt: Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki, uprzejmie prosimy o przyjęcie z serca płynących i najserdeczniejszych życzeń wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości i spełnienia wszystkich marzeń związanych zarówno z Waszą pracą zawodową jak i życiem osobistym.

Życzymy, aby Wasza wyjątkowo ciężka i odpowiedzialna praca przynosiła Wam wiele satysfakcji w wymiarze duchowym i materialnym, aby dawała poczucie dobrze spełnionej służby na rzecz potrzebującego człowieka, aby zawsze znajdowała życzliwość i uznanie u przełożonych, oraz nieskrywaną wdzięczność w oczach pacjentów i podopiecznych.

Wszystkiego najlepszego!

Dyrekcja i Naczelna Pielęgniarka
SPZZOZ w Nowej Dębie