Zaznacz stronę

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii został ustanowiony w 1987 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych jako Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi. Dzień ten był i jest odpowiedzią na nieustannie groźną modę stosowania środków odurzających, których coraz to nowsze generację pojawiają się w zastraszającym tempie.

Celem inicjatywy jest zwiększenie międzynarodowej współpracy na rzecz zwalczania i zapobiegania narkomanii, a także uświadamianie konieczności leczenia z uzależnienia od narkotyków. Święto jest też okazją do pokazania osobom uzależnionym, że mają szansę na powrót do życia społecznego.

Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do:

www.undoc.org/drugs

www.facebook.com/worlddrugcampaign

www.kbpn.gov.pl