Zaznacz stronę

AAA 1314

W dniu 20 maja 2019 roku w Szpitalu Powiatowym w Nowej Dębie miało miejsce uroczyste otwarcie nowoczesnego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wybudowanego i wyposażonego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pod tytułem: „Dobudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 Szpitala – podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych SPZZOZ w Nowej Dębie”.

W uroczystości wzięli udział m.in. Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki, Pani Ewa Draus Wicemarszałek województwa podkarpackiego, Pan Robert Bugaj Dyrektor NFZ, Posłowie na Sejm RP, księża posługujący w szpitalu, przedstawiciele instytucji medycznych z Dyrektorem Szpitala w Tarnobrzegu,  samorządowcy: z Panem Jerzym Sudołem – starostą tarnobrzeskim, Panem Jackiem Rożkiem- wicestarostą oraz Panem Wiesławem Ordonem- burmistrzem Nowej Dęby na czele, radni Rady Społecznej Szpitala, radni powiatowi i miejscy, przedstawicie instytucji publicznych oraz firm z terenu powiatu tarnobrzeskiego, dyrekcja i pracownicy Szpitala z Panią Dyrektor Martą Piskór na czele, a także lokalne media.

W czasie uroczystości Pani Dyrektor powitała zebranych gości, przedstawiła krótkie kalendarium projektu budowy OAiIT oraz podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego zadania. Pokazano także krótką multimedialną prezentację przebiegu  prac budowlanych i wyposażeniowych nowo powstałego Oddziału.

Zaproszeni goście nie szczędzili słów gratulacji podkreślając wagę tej inwestycji dla nowodębskiego szpitala w wymiarze lokalnym i ponad lokalnym. W uroczystym przecięciu wstęgi wzięli udział Pani Wojewoda, Pani Wicemarszałek, Pan Starosta, Pan Dyrektor NFZ, Pan Burmistrz Nowej Dęby, Pani Dyrektor szpitala wraz Panem Dyrektorem ds. lecznictwa, którzy następnie towarzyszyli Księdzu Kapelanowi w poświęceniu Oddziału z poszczególnymi jego pomieszczeniami. Uroczystość zakończono zwiedzaniem oddziału oraz rozmowami kuluarowymi przy kawie i herbacie.