Zaznacz stronę

SZANOWNE PACJENTKI

Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Informujemy, iż Szpital Powiatowy w Nowej Dębie przystąpił do programu pilotażowego

STANDARD SZPITALNEGO ŻYWIENIA KOBIET W CIĄŻY I OKRESIE POPORODOWYM – DIETA MAMY.

Celem programu jest wdrożenie w czasie hospitalizacji i po jej zakończeniu optymalnego modelu  żywienia i propagowanie zasad zdrowego odżywiania poprzez:

  • podniesienie jakości  żywienia
  • zwiększenie  satysfakcji z pobytu w Oddziale
  • zwiększenie wiedzy o zasadach zdrowego żywienia
  • wyrobienie  prawidłowych nawyków w zakresie właściwego odżywiania.

Pilotaż zapewnia kobietom w ciąży i okresie poporodowym także:

  • dedykowane i sporządzane na podstawie zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia posiłki;
  • nadzór wykwalifikowanego dietetyka  nad   jadłospisem i urozmaiconymi  potrawami i zbilansowanymi odżywczo posiłkami
  • stałe konsultacje dietetyczne podczas hospitalizacji po uprzednim   zgłoszeniu  takiej potrzeby do personelu Oddziału, oraz po hospitalizacji (przez 2 miesiące po porodzie) poprzez możliwość konsultacji w godzinach pracy Działu Żywienia od 7.00 do 13.00    (od poniedziałku do piątku) oraz telefonicznie   pod nr tel. 15 846 26 51 wew. 226.
  • konsultacje dietetyka, możliwość zgłaszania uwag oraz badanie opinii dostępne za pomocą adresu e-mail: dietamamy@zoznowadeba.pl
  • porady, edukację i rozpowszechnianie informacji dotyczącej prawidłowego żywienia, dostępne na stronie ncez.pl, oraz darmowe konsultacje dietetyczne pod adresem e-mail: https://poradnia.ncez.pl/.
  • bieżącą weryfikację założeń pilotażu poprzez: codzienne badanie jakości posiłków, ich parametrów dietetycznych, chemicznych i mikrobiologicznych przygotowywanej żywności, badanie opinii i uwag dotyczących posiłków i wskazaniu sposobu ich przekazywania dietetykowi.

 

Dieta Mamy 2