Zaznacz stronę

Szanowni Państwo!

Z myślą o przyszłości, oraz wychodząc na przeciw wyzwaniom, które po trwającej pandemii przyniesie powrót do normalnego funkcjonowania szpitala, dziękując jednocześnie za dotychczasową, ale mającą charakter bieżącego wsparcia pomoc, zwracamy się po raz kolejny do wszystkich ludzi dobrej woli z apelem o wsparcie finansowe inicjatywy zakupu:

Sprzętu do odkażania, dekontaminacji, dezynfekcji

LARSE9020 – Pompa Giotto na wózku.

Wymieniony powyżej sprzęt będzie miał w naszym Szpitalu długofalowe, planowe i systematyczne zastosowanie do dezynfekcji specjalistycznymi środkami odkażającymi, użytymi pod wysokim ciśnieniem, wszystkich budynków i pomieszczeń szpitalnych (oddziały, korytarze, poradnie specjalistyczne, pomieszczenia biurowe, magazynowe), a także ciągów pieszych i komunikacyjnych (drogi dojazdu wewnątrz szpitala, chodniki i parkingi) w czasie trwającej jeszcze pandemii,  ale także i przede wszystkim po jej ustąpieniu. Ponadto w/w sprzęt ma uniwersalne zastosowanie, bowiem może być stosowany do natryskiwania średnich i dużych powierzchni.

Na całość potrzebnego zestawu składają się:

 1. Pompa Giotto na wózku, 2.2 kW, 230V 8 l/min, 250 bar ze zbiornikiem 50 l
 2. Pistolet Airless AT250, 250 bar dysza SFC 13-60, 1/4”
 3. Przedłużka do pistoletu Airless 100 cm
 4. Wąż ciśnieniowy AIRLESS 1/4” 228 bar, 15M

Koszt w/w i bardzo potrzebnego na przyszłość urządzenia wynosi około 14,5 – 15 tyś. złotych brutto.

Będziemy ogromnie wdzięczni, gdyby zechcieli Państwo jeszcze raz, w tym trudnym  czasie światowej pandemii, obejmującej także Polskę i naszą społeczność lokalną, której medycznym zabezpieczeniem zajmuje się Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, zdobyć się na wysiłek i wesprzeć Szpital Powiatowy w Nowej Dębie.

Ufamy, że wspólnie uda się nam zgromadzić środki finansowe na to urządzenie, które zapewniać będzie długofalowe, planowane  i systematyczne bezpieczeństwo pacjentom, rodzinom pacjentów oraz pracownikom szpitala.

Wszelkie, nawet najdrobniejsze wpłaty, prosimy kierować na konto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie

BANK PEKAO SA O/TARNOBRZEG:  07 1240 2744 1111 0000 3990 9648

z tytułem wpłaty: Darowizna na sprzęt do odkażania.

LARSE9020 – Pompa Giotto na wózku

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną występującą na terenie całej Polski, a zwłaszcza na terenie miasta i gminy Nowa Dęba, powiatu tarnobrzeskiego i okolic, które pozostają w rejonie działania i opieki medycznej Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie, Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie zwraca się z  poniższą prośbą o wsparcie do wszystkich instytucji i ludzi dobrej woli.

SZANOWNI PAŃSTWO!

Szpital Powiatowy w Nowej Dębie pozostaje w nieustannej gotowości ratowania zdrowia i życia dla pacjentów miasta i gminy Nowa Dęba, powiatu tarnobrzeskiego i okolic. Niestety ze względu na ogromne niedofinansowanie placówek zdrowia, a w tym i szpitali, brakuje funduszy na zakup koniecznych środków ochronnych dla personelu i pacjentów takich jak: maseczki, kombinezony, płyny dezynfekcyjne, leki, w aktualnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.

W tym trudnym momencie, w którym obecnie się znaleźliśmy, WESPRZYJMY Szpital Powiatowy w Nowej Dębie, aby wtedy, kiedy to będzie koniecznie, był on jak najlepiej przygotowany do ratowania życia i zdrowia pacjentów.

Dlatego ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Nowa Dęba, powiatu tarnobrzeskiego i okolic, a także wszystkich ludzi dobrej woli spoza naszej społeczności,  O WSPARCIE SZPITALA  wpłatą choćby symbolicznej kwoty na podane poniżej konto, czym być może przyczynimy się do uratowania życia i zdrowia  komuś z lokalnej społeczności, komuś kogo znamy bezpośrednio z sąsiedztwa, komuś kto po prostu jest naszym bliźnim. Można także wspomóc Szpital darowizną rzeczową na podstawie podanej poniżej listy.

Konto do zbiórki: PEKAO S.A. O/Tarnobrzeg 07 1240 2744 1111 0000 3990 9648 z dopiskiem “Darowizna dla szpitala”.

Z wyrazami szacunku!

Wiesława Barzycka – p.o. Dyrektor SPZ ZOZ w Nowej Dębie

LISTA NIEZBĘDNYCH RZECZY

 • KOMBINEZONY OCHRONNE
 • MASECZKI JEDNORAZOWE
 • FARTUCHY FIZELINOWE
 • FARTUCHY JEDNORAZOWE
 • RĘKAWICE NITRYLOWE, LATEKSOWE rozmiary S,M,L,XL
 • CZEPKI DAMSKIE FIZELINOWE
 • CZEPKI MĘSKIE FIZELINOWE
 • OCHRANIACZE NA BUTY
 • FARTUCHY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU WZMOCNIONE
 • ŚRODEK DO DEZYNFEKCJI RĄK
 • MYDŁO DO MYCIA RĄK
 • CHUSTECZKI DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI
 • PŁYN DO DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ
 • MASKI FFP3 LUB FFP2 LUB N92

W PRZYPADKU DAROWIZNY RZECZOWEJ PROSIMY O KONTAKT  tel. 15 846-26 51 wew. 120