Zaznacz stronę

W przeddzień Wigilii, w dniu 23 grudnia 2019 roku, dyrekcja i pracownicy Szpitala w Nowej Dębie wraz z zaproszonymi gośćmi: starostą tarnobrzeskim z radnymi powiatowymi, burmistrzem Nowej Dęby z radnymi miejskimi, oraz członkami Rady Społecznej SPZZOZ, uczestniczyli w Spotkaniu Opłatkowym z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego. Obok osobistych życzeń wypowiadanych oficjalnie, ale także w chwilach łamania się opłatkiem, życzono sobie spokojnego rozwoju i pomyślności dla nowodębskiego szpitala, tak ważnego przecież dla pacjentów i pracującego w nim personelu. Spotkanie zakończyło się kolędami i wigilijnym poczęstunkiem.