Zaznacz stronę

Z satysfakcją informujemy, iż 22 kwietnia 2022 roku w Rzeszowie doszło do podpisania umowy pomiędzy SPZZOZ w Nowej Dębie, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, na realizację projektu unijnego pod nazwą “E-usługi w SPZZOZ w Nowej Dębie”.

Pozyskane środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 RPPK Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności do e-usług.

Ogólna wartość projektu wynosi 2 816 334 zł, z czego dofinansowanie to kwota 2 078 829 zł.

Umowę w imieniu SPZZOZ w Nowej Dębie podpisała Pani Wiesława Barzycka – dyrektor nowodębskiej lecznicy.

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy oraz sprzęt medyczne , co przyczyni się do podniesienia jakości i efektywności świadczonych usług medycznych w SPZZOZ w Nowej Dębie.

Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na koniec listopada przyszłego roku.