Zaznacz stronę

Z okazji Światowego Dnia Chorego

wszystkim pacjentom hospitalizowanym i pacjentom ambulatoryjnym

Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie

najserdeczniejsze życzenia szybkiego powrotu do zdrowia

oraz wszelkiej pomyślności 

składa

Dyrekcja Szpitala

oraz pracownicy SPZ ZOZ w Nowej Dębie

 

W dniu11 lutego przypada kolejny już Światowy Dzień Chorego, który ustanowiony został przed 30-tu laty przez Św. Jana Pawła II Papieża  W tym dniu wspominamy także pierwsze objawienie Maryi w Lourdes. Jak co roku na ten dzień Papież Franciszek, a wcześniej czynili to także jego poprzednicy, wydał stosowne Orędzie, którego myślą przewodnią jest cytat z Ewangelii Św. Łukasza: Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny  (Łk 6,36).

Papież Franciszek w orędziu tym zwrócił uwagę na Boga, który swoją ojcowską miłością obdarza nawet wtedy, gdy się od Niego oddalamy, a Jego miłosierdzie ma zarówno wymiar ojcostwa, jak i macierzyństwa, ponieważ troszczy się o nas z siłą ojca i czułością matki. Papież nie zapomina też o lekarzach, pielęgniarkach, diagnostach laboratoryjnych, osobach asystujących w leczeniu i opiece nad chorymi, wolontariuszach, wszystkich tych, którzy poświęcają swój czas cierpiącym. Wspomina, że ich służba, pełniona z miłością i kompetencją, wykracza poza  granice zawodu, aby stać się misją i dodaje: „Bądźcie świadomi wielkiej godności waszego zawodu, a także odpowiedzialności, jaka się z nim wiąże”. W każdym podejściu terapeutycznym nie można pominąć wsłuchiwania się w głos pacjenta, jego historię, lęki i obawy. Nawet wtedy, gdy nie można wyleczyć, zawsze można otoczyć opieką, pocieszyć, sprawić, by pacjent poczuł bliskość świadczącą o zainteresowaniu osobą bardziej niż jego chorobą,

Chory  jest zawsze ważniejszy  od jego  choroby

Drodzy bracia i siostry,

Wstawiennictwu Maryi, Uzdrowienia Chorych, zawierzam wszystkich chorych i ich rodziny.

Zjednoczeni z Chrystusem, który bierze na siebie ból świata, niech odnajdą sens, pocieszenie i ufność.

(fragment Orędzia Papieża Franciszka na XXX Światowy Dzień Chorego)

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie już od kilku lat włącza się w akcje niesienia pomocy chorym i cierpiącym, poprzez organizacje w placówkach oświatowych zbiórki kartek z życzeniami, które trafiają na oddziały i tam przekazywane są pacjentom. Mamy nadzieję, że ten drobny gest wywoła uśmiech i da wytchnienie w cierpieniu.

W tym roku jak zawsze z wielką ochotą przystąpiły do tej akcji następujące placówki:

  • Przedszkole Nr 1 w Nowej Dębie
  • Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka w Nowej Dębie
  • Przedszkole nr 4 – Zespół Placówek Oświatowych w Nowej Dębie 
  • Przedszkole Niepubliczne Krasnal
  • Niepubliczne Przedszkole Mali Odkrywcy w Chmielowie
  • Klub Osiedlowy Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Dębie.

Dziękujemy wszystkim wymienionym placówkom za tak chętne włączenie się w akcję (otrzymaliśmy 372 kartki), i za to piękne świadectwo uczenia najmłodszych wrażliwości na wszystkich ludzi potrzebujących pamięci, pomocy i wsparcia, zwłaszcza ludzi chorych.

Pragniemy podziękować też wszystkim służbom medycznym oraz osobom, które niosą pomoc chorym i cierpiącym.

 

GALERIA KARTEK NA XXX ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO