Zaznacz stronę

Światowy Dzień Krwiodawcy jest corocznym świętem obchodzonym 14 czerwca w rocznicę urodzin Karla Landsteiner’a, który w 1901 roku odkrył układ grup krwi AB0, za co został odznaczony w 1930 roku nagrodą Nobla. Światowy Dzień Krwiodawcy jest obchodzony na całym świecie, aby w ten sposób uhonorować dobrowolnych, czyli honorowych dawców krwi. Jest też świętem, które propaguje ideę honorowego krwiodawstwa, które ma zachęcać do oddawania krwi oraz ma zwiększać świadomości społeczeństw o potrzebie oddawania krwi regularnie przez cały rok, aby utrzymać odpowiednie jej zapasy. Zamierzeniem Światowego Dnia Krwiodawcy jest również zaangażowanie wszystkich władz w opracowywanie skutecznych krajowych programów oddawania krwi i szybkiego reagowania na zapotrzebowanie na krew w sytuacjach awaryjnych, bowiem przetaczanie krwi oraz stosowanie preparatów krwiopochodnych corocznie ratuje życie milionom ludzi.

Zabiegi przetaczania krwi lub jej składników wykonywane są u osób cierpiących na choroby stanowiące zagrożenie dla życia, u ofiar wypadków, u matek, u których stwierdzono wystąpienie konfliktu serologicznego oraz przy zabiegach chirurgicznych. W wielu krajach zapotrzebowanie na krew w znacznej mierze przekracza dostępne zasoby, w związku z czym jedyną możliwością pozyskania materiału o odpowiedniej jakości staje się regularne i nieodpłatne oddawanie krwi. Działania w celu pozyskiwania nowych dawców powinny w tym przypadku zmierzać do zwrócenia uwagi na funkcjonowanie służby krwiodawstwa jako służby społecznej oraz ukazanie znaczenia udziału społeczności w zapewnieniu odpowiedniej ilości bezpiecznej i stale dostępnej krwi.

Krew to tkanka płynna, która transportuje substancje odżywcze, gazy oddechowe, produkty przemiany materii, hormony, uczestniczy w regulacji temperatury ciała i reakcjach obronnych organizmu. U ludzi występują cztery główne grupy krwi A, B, AB, 0. Krew to życiodajny płyn, zwany darem życia.

Transfuzja krwi, inaczej przetoczenie, jest dość często wykonywanym zabiegiem. Może być przeprowadzona tylko w podmiotach leczniczych, podjęta na podstawie indywidualnej oceny stanu zdrowia chorego. Decyzja ta powinna uwzględnić zarówno korzyści jak i szkody dla organizmu.

Znaczenie krwi jest ogromne i bezcenne. Krwi nie można wyprodukować, można ją uzyskać tylko od drugiego człowieka. Dlatego tak ważne jest krwiodawstwo, a duże zapotrzebowanie na krew wynika z rozwoju medycyny i stosowania nowych metod leczenia. Dotyczy głównie transplantologii, onkologii, hematologii i chirurgii sercowo-naczyniowej.

W Polsce obowiązuje zasada honorowego krwiodawstwa, czyli krew oddaje się dobrowolnie, bezpłatnie na potrzeby służby zdrowia.

Jak zostać dawcą krwi ?

Dawcą może zostać każdy kto ma od 18-65 lat i cieszy się dobrym zdrowiem, a także waży co najmniej 50 kg, w ciągu 6 miesięcy nie wykonywał akupunktury, tatuażu, przekucia uszu czy innych części ciała, a także nie miał w przeciągu 6 miesięcy przeprowadzanych żadnych zabiegów operacyjnych, endoskopowych i innych badań diagnostycznych, nie był leczony krwią i preparatami krwiopodobnymi. W dniu oddania krwi należy być wyspanym, wypoczętym oraz zdrowym, nie brać leków. Przed przyjściem do punktu krwiodawstwa należy zjeść lekki posiłek i w ciągu 24 godzin poprzedzających wypić ok. 2 litrów płynów. Dawca musi mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem. Przed pobraniem krwi nie należy pić alkoholu i palić papierosów.

Oddanie krwi jest obciążeniem dla twojego organizmu, dlatego po pobraniu stosuj się do zaleceń: trzymaj miejsce wkucia odpowiednio długo z ręką wyprostowaną w łokciu, możesz skorzystać z przysługującego ci dnia wolnego, jedz regularne posiłki – szczególnie bogate w węglowodany, unikaj szybkiej zmiany pozycji z leżącej na stojącą, jeśli w ciągu 48 godzin wystąpią objawy chorobowe – poinformuj centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa lub oddział terenowy, przy wystąpienie osłabienia połóż się z nogami w górze lub zrób skłon, tak aby głowa znalazła się między nogami.

Osoby, które oddały co najmniej 20 litrów krwi lub jej składników, mogą uzyskać odznakę Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużonego dla Narodu. 

W tym dniu dziękujmy wszystkim dawcom krwi, którzy tym pięknym gestem ratują zdrowie i życie utrzymują ludzi zagrożonych, składamy wyrazy najwyższego uznania.