Zaznacz stronę

Otyłość to choroba cywilizacyjna, która dotyka coraz więcej osób, także najmłodszych. To druga po paleniu papierosów najczęstsza przyczyna występowania poważnych problemów zdrowotnych, w tym nowotworów złośliwych. Światowy Dzień Walki z Otyłością przypadający rokrocznie w dniu 24 października ma całemu światu ukazać niebezpieczeństwo  tego problemu, a także wskazywać  sposoby zapobiegania i leczenia tej choroby.

W samej Polsce już 64 procent mężczyzn ma nadmierną masę ciała, czyli wskaźnik masy ciała (BMI) wynosi u nich ponad 25, a w przypadku kobiet odsetek ten sięga 49 procent. Okazuje się, że w najbliższym czasie stan ten może się jeszcze pogorszyć, gdyż prognozy Światowej Organizacji Zdrowia przewidują, iż w najbliższych dekadach epidemia otyłości będzie narastać w całej Europie, w tym także w Polsce.

Otyłość uznaje się za chorobę przewlekłą, która w sytuacji niepodjęcia odpowiednich działań, prowadzi do licznych nieprawidłowości, w tym chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy typu 2, rozwoju zespołu metabolicznego. Wskazuje się także, że może ona zwiększać ryzyko zachorowania na niektóre nowotwory. Najczęściej mamy do czynienia z otyłością prostą. W jej powstawaniu ogromną rolę odgrywają czynniki środowiskowe, a zwłaszcza utrwalone błędne nawyki żywieniowe, takie jak nadmierna podaż kalorii czy mała aktywność fizyczna. U podstaw tej otyłości leży zaburzenie równowagi pomiędzy ilością energii dostarczanej z pożywieniem, a wydatkowanej przez organizm. Konsekwencją tego braku równowagi jest gromadzenie energii w postaci tkanki tłuszczowej i przyrost masy ciała.

Liczne badania wskazują także na związek między występowaniem otyłości a zwiększonym ryzykiem depresji. Dlatego w leczeniu otyłości, poza dietą oraz zwiększoną aktywnością fizyczną, niezwykle ważna jest psychoterapia. Podstawowym jej zadaniem jest poprawa samooceny, opanowanie metod radzenie sobie ze stresem, a często także poprawa relacji z bliskimi.

Znawcy problematyki podkreślają, że koniecznym jest podjęcie szerokich, zdecydowanych, systemowych i długofalowych działań na szczeblu decydentów w organach władzy i administracji, przemyśle spożywczym, sektorze ochrony zdrowia i systemie edukacji, aby zahamować epidemię otyłości, obejmującej cały świat.

Sporządziła: BM

Źródło- internet