Zaznacz stronę

Wielką radość małym pacjentom Oddziału Pediatrycznego sprawiły coroczne odwiedziny Świętego Mikołaja w oddziale. Radość z wizyty udzieliła się także personelowi oddziału. Uśmiechom i wzruszeniom nie było końca. Święty Mikołaj rozpytywał dzieci o ich zdrowie i marzenia, a oprócz prezentów przekazywał energię potrzebną dla wyzdrowienia dzieci. Ta miła uroczystość mogła się odbyć także dzięki pomocnikom Świętego Mikołaja, którymi byli: Fabryka Firanek „Wisan” S.A. w Skopaniu, Drukarnia i Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, a także Dyrektor i pracownicy SPZZOZ w Nowej Dębie.
Święty Mikołaj odwiedził także podopiecznych Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowej Dębie w Oddziale Dziennym, dla których odwiedziny, według personelu oddziału, były najlepszą i najsympatyczniejszą formą terapii.