Zaznacz stronę

Co za radość! Co za szczęście! Do dzieci hospitalizowanych w Oddziale Pediatrycznym nowodębskiego szpitala, jak co roku, zawitał Święty Mikołaj. Oczekiwany z niecierpliwością od samego rana przez najmłodszych pacjentów gość, przyniósł ze sobą, obok ciepłych słów i rozmów, wspaniałe prezenty. Każde z przebywających w oddziale dzieci, a było ich dwadzieścioro dwoje, otrzymało wypełnione po brzegi torebki z podarkami, a na zakończenie część z dzieci zrobiła sobie ze Świętym Mikołajem pamiątkowe fotografie. Małym pacjentom towarzyszyli ich rodzice i pracownicy Oddziału. Święty Mikołaj życzył wszystkim dzieciom, tym kilkumiesięcznym, kilkuletnim i kilkunastoletnim, dużo zdrowia i samych radości. Obiecał także, że i w przyszłym roku każde z nich odwiedzi, ale w ich własnych domach. Obiecał też, że nie zapomni o dzieciach, które w przyszłym roku będą leczone w Oddziale Pediatrycznym, chociaż sam życzyłby sobie, aby takich dzieci było jak najmniej, bo to oznaczałoby, że wszystkie dzieci będą zdrowe.  Święty Mikołaj podziękował też personelowi Oddziału Pediatrycznego za organizację wizyty w oddziale, a sponsorom: Fabryce Firanek WISAN S.A. w Skopaniu oraz Państwu Bożenie i Johnowi Quine, za przekazanie przez nich wspaniałych upominków dla dzieci.

Święty Mikołaju! Do zobaczenie za rok!