Zaznacz stronę

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 listopada 2021 roku

odeszła z tego świata

Ś.P.

AGNIESZKA SAMOJEDEN

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pediatrycznego 

oddana pracy i kochana przez dzieci – pacjentów Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie oraz przez ich rodziny.

Nieodżałowana, bardzo lubiana i ceniona  w środowisku pielęgniarskim i lekarskim,

wieloletni pracownik i pielęgniarka  Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie.

Poruszeni Jej odejściem i sami pogrążeni w smutku

pozostającej w boleści i żałobie Rodzinie

składamy wyrazy najszczerszych kondolencji oraz zapewniamy o naszej życzliwej pamięci w tym trudnym czasie.

AGNIESZKO!

ODPOCZYWAJ W POKOJU WIECZNYM!

Dyrekcja i Pracownicy SPZ ZOZ w Nowej Dębie

 

OSTATNIE POŻEGNANIE

Pogrążona w żalu Rodzino Ś.P. Agnieszki! Pogrążeni w smutku uczestnicy uroczystości pogrzebowej!

Z wielkim żalem , ale i z więznącym w gardle głosem, żegnamy dzisiaj naszą nieodżałowaną koleżankę, przyjaciółkę i współpracownika, a przede wszystkim żegnamy bardzo dobrego człowieka. I nic z wypowiedzianych tutaj słów nie jest na wyrost, o czym świadczy Jej droga i Jej wybory życiowe.

Ś.P. Agnieszka zaraz po ukończeniu w 1995 roku Liceum Medycznego w Janowie Lubelskim, po uzyskaniu tytułu pielęgniarki i prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, całe swoje dorosłe życie związała ze świadczeniem opieki i z pracą, której celem był drugi człowiek. W Jej przypadku była to praca na rzecz szczególnego człowieka jakim jest dziecko, od tego najmłodszego i najbardziej bezbronnego, aż do dziecka, które staje się krok po kroku i z roku na rok dojrzałym człowiekiem. Ta szczególna praca oprócz oczekiwanych przez pracodawcę: fachowej i specjalistycznej wiedzy oraz wyjątkowych umiejętności, wymagała jeszcze czegoś więcej, a mianowicie umiejętności okazywaniu ludziom, bez względu na ich dobrostan zdrowotny, ciepła i miłości. Cechy te były udziałem Ś.P. Agnieszki, tych cech nie musiała się uczyć i ćwiczyć według oczekiwanych standardów, bo Ona się z nimi urodziła i po prostu je miała.

Od początku swojej pracy związana była ze Szpitalem w Nowej Dębie, a przede wszystkim z Oddziałem Dziecięcym, przemianowanym w Oddział Pediatryczny, w którym pracowała do ostatnich dni swojego życia przechodząc wszystkie szczeble kariery, choć sama by raczej powiedziała – służby zawodowej, począwszy od pielęgniarki pracującej w oddziale, pielęgniarki specjalistki, aż po szczególnie odpowiedzialną funkcję Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrycznego, którą pełniła od 2017 roku.

Wprawdzie już same posiadane przez Ś.P. Agnieszkę cechy  szczególnej empatii i życzliwości, ciepła i miłości, oraz współczucia, predysponowały Ją do zawodu pielęgniarskiego, to jako osoba odpowiedzialna za innych i ceniąca rozwój osobisty, zwłaszcza doskonalenie zawodowe, z chęcią i pełnym zaangażowaniem podejmowała wysiłek zdobywania wiedzy koniecznej do świadczenia lepszej pracy na rzecz swoich pacjentów, którzy pozostawali w centrum Jej uwagi i byli motorem Jej działań we wszystkich zakresach Jej aktywności zawodowej i poza zawodowej.

Świadczą o tym dyplomy z odbywanych i z pomyślnością ukończonych kursów specjalistycznych takich jak:  Wykonanie i interpretacja zapisu EKG, Szczepienia ochronne, świadczy Dyplom Specjalizacyjny z zakresu Pielęgniarstwa Pediatrycznego, czy certyfikaty szkoleniowe z zabiegów resuscytacyjnych i automatycznej defibrylacji zewnętrznej, z zasad prowadzenia dokumentacji medycznej, z udziału w konferencji na temat alergologii i immunologii. Dzięki swoim osobistym przymiotom, ale i dzięki uzupełnianej wiedzy i posiadanym kompetencjom Ś.P. Agnieszka stała się w pełni spełnioną pielęgniarką, na którą każdy pracodawca czekałby z wyciągniętymi do Niej rękami.

Dla nas, Dyrekcji, pracowników i współpracowników, mieć w szeregach pracowników szpitala taką Osobę jak Ś.P Agnieszka Samojeden było wyjątkowym szczęściem, dlatego z tym większą boleścią i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o Jej śmierci. Straciliśmy bowiem Osobę, która emanowała ciepłem, rozpromieniała uśmiechem, oddaną całą sobą i w pełni zaangażowaną w wykonywaną przez siebie pracę. Straciliśmy Osobę, która bezgranicznie kochała dzieci – swoich małych pacjentów, która przez dzieci tak samo mocno była kochana, i która cieszyła się wielkim szacunkiem ich rodziców.  Straciliśmy wreszcie Osobę, na której wszyscy mogliśmy zawsze polegać.

Kochana Agnieszko!

We wpisie facebookowym Twój Syn Mateusz zamieścił piękny wiersz, który z wielką czułością i miłością oddaje hołd Tobie jako Ukochanej Mamie. Jest on też przepełniony żalem za niewypowiedzianymi do Ciebie słowami, tęsknotą za Twoją czułością i przytuleniem. Wpis ten jest także zaproszeniem wszystkich, dla których byłaś i jesteś ważna do uczestnictwa w ostatnim z Tobą pożegnaniu.

Wiedz Agnieszko, że dla nas byłaś i jesteś ważna, i nawet bez zaproszenia stawilibyśmy się wszyscy tutaj, bo w pełni zgadzając się z Twoim synem musimy powiedzieć, że i nam Ciebie brakuje, żałujemy że nie zdążyliśmy powiedzieć sobie rzeczy, które należałoby powiedzieć już dawno.

I tak jak Twój Syn wierzymy, że zyskaliśmy w Tobie Anioła, który będzie opiekował się nie tylko swymi bliskimi, ale i nami wszystkimi.

Spoczywaj w pokoju!

Rodzinie składamy wyrazy najszczerszych kondolencji oraz zapewniamy o naszej modlitwie.

 

Dyrektor, Dyrekcja i Pracownicy SPZ ZOZ w Nowej Dębie

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie

Nowa Dęba, dnia 25 listopada 2021 roku