Zaznacz stronę

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 czerwca 2019 roku

zmarł

Ś.P. Jan Józefczuk

doktor habilitowany nauk medycznych

nieodżałowany i ceniony  w środowisku medycznym, wśród pacjentów i ich rodzin

lekarz pediatra,

wieloletni pracownik i Ordynator Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie.

Pani dr Ewie Struk-Józefczuk i pogrążonej w żałobie Rodzinie,

wyrazy najszczerszych kondolencji oraz zapewnienia o naszej życzliwej pamięci

w ten trudny czas

składa

Dyrekcja i Pracownicy SPZZOZ w Nowej Dębie