Zaznacz stronę

Z nieskrywaną satysfakcją Informujemy, iż w wyznaczonym do dnia 30 czerwca 2020 roku czasie, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie zrealizował wszystkie zadania zaplanowane na podstawie Umowy nr DFS-III.7211.175.2020 podpisanej w dniu 13.05.2020r. z Ministerstwem Sprawiedliwości na zakup sprzętu do ograniczenia zakażeń i walki z Covid 19. Kwota 50 000 zł jaką Szpital otrzymał z Funduszu Sprawiedliwości, przeznaczona została na zakup:

  • myjni/dezynfektora do mycia drobnego sprzętu medycznego służącego obsłudze pacjentów,
  • lamp bakteriobójczych służących do naświetlania powierzchni i powietrza w pomieszczeniach  szpitalnych  celem dezynfekcji powietrza,
  • koncentratorów tlenu służących zwiększeniu zawartości tlenu w wydychanym powietrzu przez pacjentów  z niewydolnością oddechową,
  • urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń i ambulansów medycznych metodą zamgławiania.

Za okazaną nowodębskiemu Szpitalowi pomoc serdecznie dziękujemy!

 

 

„Zakup współfinansowano ze środków Funduszu  Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl