Zaznacz stronę

W ostatni dzień 2019 roku, Szpital Powiatowy w Nowej Dębie wzbogacił się w dawno oczekiwany aparat USG, który służyć będzie do diagnostyki tkanek miękkich i twardych pacjentów powiatu tarnobrzeskiego. Ten nowoczesny aparat przekazał szpitalowi, na ręce dyrektora placówki Wiesławy Barzyckiej, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł, czym wypełniły się ustalenia z września 2019 roku podjęte przy udziale starosty tarnobrzeskiego Jerzego Sudoła, że zakup aparatu USG pokryją w większości środki z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości (kwota 250 tysięcy złotych), a brakującą resztę dołoży Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu (120 tysięcy złotych).

W uroczystym przekazaniu USG, obok w/w osób, uczestniczyli także poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, wicestarosta Jacek Rożek, członek zarządu powiatu Wojciech Gruszka, burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon oraz nowodębscy radni: Damian Diektiarenko i Tomasz Wolan.

Słowa podziękowania za wsparcie dla szpitala skierował do wiceministra Marcina Warchoła starosta tarnobrzeski Jerzy Sudoł, natomiast obu Panom, za udzielone wsparcie, podziękowała w imieniu szpitala i jego pacjentów dyrektor Wiesława Barzycka, która podkreśliła jednocześnie, że przekazany aparat USG zabezpieczy diagnostycznie pacjentów na kilka najbliższych lat. Zebrani w czasie spotkania deklarowali gotowość dalszej współpracy na rzecz wspierania nowodębskiej lecznicy.

 

 

Fotografie – źródło: Echo Dnia i infonowadęba.pl