Zaznacz stronę

W dniu 3 września w Szpitalu Powiatowym w Nowej Dębie miało miejsce uroczyste przekazanie, w formie symbolicznego czeku, środków w wysokości 400 tysięcy złotych na zakup nowego ambulansu dla nowodębskiej lecznicy. Uzyskanie tych środków było możliwe dzięki rządowemu Programowi Wymiany Ambulansów w polskich szpitalach, do którego Szpital w Nowej Dębie został także zakwalifikowany.

Aktu przekazania środków dokonała wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, podpisując w obecności  Posłów na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca i Katarzyny Wróblewskiej,  oraz w obecności Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart, elektronicznie przygotowaną umowę z dyrektorem SPZZOZ w Nowej Dębie Wiesławą Barzycką.  W uroczystości uczestniczyli także starosta Jerzy Sudoł z radnymi powiatowymi, reprezentujący powiat tarnobrzeski jako organ założycielski Szpitala, oraz Wiesław Ordon, burmistrz Nowej Dęby. Powiat Tarnobrzeski przekaże ponadto Szpitalowi w Nowej Dębie dodatkowe 60 tysięcy złotych do  otrzymanych z rządowego programu środków na zakup karetki.

Tym samym już niedługo na drogach powiatu tarnobrzeskiego i ulicach Nowej Dęby pojawi się nowy ambulans nowodębskiego Szpitala.