Zaznacz stronę

WAŻNA INFORMACJA!

Informujemy, że uruchomiony został PUNKT POBRAŃ COVID, przy ul. Kościuszki 1 C, 39-460 Nowa Dęba. PUNKT jest czynny od poniedziałku do piątku od 14:30 do 18:30 oraz w soboty i niedziele od 10:00 do 14:00.

REJESTRACJA DO PUNKTU POBRAŃ  odbywa się od poniedziałku do piątku od 7:00 do 14:00 pod numerem telefonu 15 846 26 51 wew.161

PUNKT wykonuje badania na skierowanie oraz badania komercyjne – płatne.

PUNKT POBRAŃ obsługuje następujących pacjentów:

  • poddawanych kwarantannie po wcześniejszym zgłoszeniu do Punktu przez Sanepid
  • kierowanych przez lekarza przed rozpoczęciem leczenia sanatoryjnego (obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna)
  • komercyjnych – bez skierowania (po wcześniejszej rejestracji telefonicznej).

Przy badaniu wymaz pobierany jest z gardła i nosogardzieli.

Prosimy, aby przed badaniem powstrzymać się od przyjmowania posiłków oraz picia płynów na godzinę przed pobraniem wymazu.

Czas oczekiwania na wynik wymazu wynosi od 24 do 48 godzin od momentu pobrania.

Na badanie prosimy zabrać dokument potwierdzający tożsamość osoby badanej. Prosimy, aby pacjenci po dotarciu  na miejsce zatrzymali pojazd przy oknie PUNKU POBRAŃ gdzie otrzymają dalsze instrukcje. Zabrania się w tym czasie wysiadania z pojazdu bez wyraźnego polecenia pracownika PUNKTU. Przed rozpoczęciem rozmowy z pracownikiem PUNKTU należy wyłączyć nawiew powietrza w pojeździe. Maseczkę zdejmujemy tylko na wyraźne polecenie pracownika PUNKTU POBRAŃ.

Osoby przebywające na kwarantannie lub mające kontakt z osobą zakażoną, albo mające objawy infekcji układu oddechowego lub gorączkujące, mogą podróżować jedynie własnym transportem lub z kierowcą o ile osoba ta współzamieszkuje z badanym.

TELEFONICZNA INFORMACJA o wynikach Testu RT-PCR!

  • Informacja o wyniku będzie udzielana telefonicznie przez PUNKT POBRAŃ zaraz po jego otrzymaniu.
  • Prosimy o cierpliwe czekanie na telefon z PUNKTU POBRAŃ.
  • Informację dotyczącą wyniku Testu RT-PCR będzie też można uzyskać  pod numerem 604 290 132, jeśli czas oczekiwania na wynik wydłuży się ponad 48 godzin, w dniach i godzinach pracy  PUNKTU POBRAŃ, to jest  od poniedziałku do piątku w godzinach 14:30-18:30, w soboty i niedziele 10:00-14:00.