Zaznacz stronę

W dniu wczorajszym nowodębski szpital gościł z wizytą ministra Rafała Webera, który przybył na zaproszenie starosty Jerzego Sudoła i dyrektor nowodębskiej lecznicy Wiesławy Barzyckiej ,  Zaproszenie było spowodowane chęcią zaprezentowania ministrowi Weberowi efektów  wykorzystania przez szpital otrzymanych w ubiegłym roku ponad dwumilionowych dotacji, uzyskanych przy wydatnej pomocy ministra Webera, było też okazją do złożenia wyrazów podziękowania za pomoc okazywaną szpitalowi.

Za uzyskane środki nowodębski szpital zakupił:

  • Aparat RTG cyfrowy z funkcją skopii
  • Głowicę kardiologiczna do aparatu USG
  • Wideogastroskop
  • Wideokolonoskop
  • Myjnię do endoskopów
  • Urządzenie do monitorowania nerwów krtaniowych podczas zabiegów operacyjnych
  • System do uzdatniania wody

Ponadto zakupiono nowoczesną windę i zamontowana ją w Budynku szpitala nr 2 na ul. Kościuszki.

Wszystkie wspomniane powyżej zakupy miał okazję obejrzeć, zwiedzając przy okazji nowodębski szpital,  minister Weber, który gratulując pani dyrektor i personelowi szpitala efektywnie wydatkowanych dotacji, zobowiązał się dalej wspierać nowodębską lecznicę.

 

Galeria wizyty (autor fotografii: Katarzyna Sobieniewska-Pyłka)