Zaznacz stronę

W dniu 25 września 2019 roku Szpital w Nowej Dębie gościł w swoich murach Zespół Wizytujący funkcjonowanie Centrów Zdrowia Psychicznego powstałych w ramach pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Polsce. Skład Zespołu Wizytującego stanowili: dr Marek Balicki – pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Polsce i jednocześnie kierownik Biura Pilotażu, a także prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Bartłomiej Molenda – pracownik Biura.

Wizytacja poprzedzona została spotkaniem z dyrekcją Szpitala i kierownictwem CZP w Nowej Dębie, a także ze starostą tarnobrzeskim, licznie obecnymi samorządowcami i przedstawicielami instytucji, które w swojej pracy codziennej spotykają się z problemami osób z chorobami psychicznymi. W czasie spotkania Zespół Wizytujący omówił szeroko założenia pilotażu i jego znaczenie dla osób chorych i ich rodzin, zauważył ponadto, że nowodębskie Centrum Zdrowia Psychicznego należy do czołówki  tego typu ośrodków w Polsce.

W spotkaniu wziął również udział wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, który po raz kolejny potwierdził przekazanie środków finansowych na zakup nowoczesnego aparatu USG dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie.