Zaznacz stronę

Z okazji Światowego Dnia Chorego wszystkim Pacjentom Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie życzę jak najszybszego powrotu do zdrowia, pogody ducha, cierpliwości w znoszeniu trudów dnia codziennego, a także zrozumienia i troskliwej opieki ze strony personelu medycznego i ze strony najbliższych. Na pamiątkę tego Święta proszę jednocześnie o przyjęcie pamiątkowych laurek z życzeniami dla pacjentów Szpitala, które jak każdego roku wykonały dzieci z nowodębskich przedszkoli i Klubu Osiedlowego TSM. Jednocześnie lekarzom, pielęgniarkom, opiekunom i wszystkim osobom, które z oddaniem zajmują się chorymi, przekazuję wyrazy uznania i pomyślności!

Wiesława Barzycka – Dyrektor SPZZOZ w Nowej Dębie

Orędzie Papieża Franciszka na XXVIII Światowy Dzień Chorego 2020r.

20200210 132041 2