Zaznacz stronę

Dyrekcja SPZZOZ w Nowej Dębie informuje, iż obowiązuje zakaz rozmieszczania materiałów wyborczych oraz wywieszania banerów i plakatów wyborczych we wszystkich budynkach i na wszystkich ogrodzeniach Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie. W przypadku naruszenia w/w zakazu materiały wyborcze będą usuwane na koszt danego podmiotu.