Zaznacz stronę

Zasady odwiedzin pacjentów w SPZ ZOZ Nowa Dęba w sytuacjach szczególnych

Pacjent może być odwiedzany wyłącznie w sytuacjach szczególnych.

W wyjątkowych przypadkach SPZ ZOZ w Nowej Dębie dopuszcza  możliwość krótkich 10-15 minutowych odwiedzin pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych.

Po uzyskaniu zgody Kierownika Oddziału lub lekarza dyżurnego może przy pacjencie przebywać jedna osoba.

W czasie odwiedzin obowiązują ustalone zasady sanitarno-epidemiologiczne tj. dezynfekcja rąk, maseczka, dystans.

Odwiedziny odbywają się w dniu i godzinie ustalonej z lekarzem kierującym oddziałem, a w przypadku jego nieobecności z lekarzem dyżurnym.

Odwiedziny w sytuacjach szczególnych