Zaznacz stronę

Szanowni Państwo!

Z myślą o przyszłości, oraz wychodząc na przeciw wyzwaniom, które po trwającej pandemii przyniesie powrót do normalnego funkcjonowania szpitala, dziękując jednocześnie za dotychczasową, ale mającą charakter bieżącego wsparcia pomoc, zwracamy się po raz kolejny do wszystkich ludzi dobrej woli z apelem o wsparcie finansowe inicjatywy zakupu następującego sprzętu:

  • Sterylizator parowy model AS669 WPA

Sterylizator parowy model AS669 WPA to sprzęt, który  przeznaczony będzie do sterylizacji parą wodną narzędzi chirurgicznych, bielizny operacyjnej, materiałów opatrunkowych, wyrobów gumowych, naczyń metalowych i z tworzyw sztucznych oraz szkła. Posiadanie takiego sterylizatora ma także pierwszorzędne, strategiczne i długofalowe znaczenie, bowiem zapewnia bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne w bezpośredniej strefie działań podejmowanych przy pacjencie. Średni koszt takiego urządzenia oscyluje w granicach 205 tysięcy złotych.

Będziemy ogromnie wdzięczni, gdyby zechcieli Państwo jeszcze raz, w tym trudnym  czasie światowej pandemii, obejmującej także Polskę i naszą społeczność lokalną, której medycznym zabezpieczeniem zajmuje się Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, zdobyć się na wysiłek i wesprzeć Szpital Powiatowy w Nowej Dębie.

Ufamy, że wspólnie uda się nam zgromadzić środki finansowe na to urządzenie, które zapewniać będzie długofalowe, planowane  i systematyczne bezpieczeństwo pacjentom, rodzinom pacjentów oraz pracownikom szpitala.

Wszelkie, nawet najdrobniejsze wpłaty, prosimy kierować na konto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie

BANK PEKAO SA O/TARNOBRZEG:  07 1240 2744 1111 0000 3990 9648

z tytułem wpłaty: Darowizna na sprzęt do odkażania.

 

As66 D 2

Sterylizator parowy model AS669 WPA