Zaznacz stronę

Farmaceuci i Opiekunowie Medyczni – garść informacji.

Ogólnopolski Dzień Farmaceuty obchodzony jest w naszym kraju 14 maja. Na świecie pracownicy farmacji swój dzień celebrują 25 września, a pierwsze obchody odbyły się w 2010 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Farmaceutów Tureckich. Data obchodów upamiętnia powstanie Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej 25 września 1912 roku. Celem obu świąt jest pokazanie pozytywnego wpływu farmaceutów na nasze zdrowie.Tego dnia dziękujemy wszystkim pracownikom farmacji za ich trud i wkład w pomoc chorym, a także rozwój medycyny.

Niestety po raz kolejny Dzień Farmaceuty w Polsce przypada w szczególnie trudnym okresie epidemii, dlatego należy przypomnieć i podkreślić ważną społeczną rolę farmaceutów, jako profesjonalistów wspomagających bezpieczeństwo i skuteczność farmakoterapii, oraz zapewniających dostęp do leków dla naszych pacjentów.

Wszyscy jesteśmy wdzięczni naszym farmaceutom za wkład pracy w zwalczanie epidemii, za szczególnie trudną i wymagającą pracę w obecnych warunkach. W czasie pandemii stanęli na pierwszej linii frontu. Zawód, który często jest w cieniu lekarza, jest równie ważny, odpowiedzialny i wymaga ogromnej wiedzy. To od farmaceuty zależy czy pacjent dostanie właściwie leki na swoje przypadłości zdrowotne. Pamiętamy też o farmaceutach zajmujących się badaniami i rozwojem nowych leków, szczególnie tych przeciwko epidemii COVID-19.

Farmaceuta, chociaż często kojarzony jest z typowym zawodem aptekarza, który doradza pacjentom w doborze leków, ma o wiele większy zakres obowiązków. Mało kto wie, że usługi farmaceutyczne są niezwykle rozbudowane. Praca farmaceuty to zarówno ocena i sporządzanie produktów leczniczych w laboratorium, jak i udział w badaniach klinicznych na terenie szpitala. Zawód ten wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i wymaga szczegółowej wiedzy. Nie bez powodu prawo do wykonywania zawodu farmaceuty mogą mieć tylko absolwenci medycznych szkół wyższych.

Święto Ogólnopolskiego Dnia Opiekuna Medycznego przypadające na dzień 14 maja jest świętem młodym, tak jak młodym zawodem medycznym jest zawód Opiekuna Medycznego, chociaż procedury związane z opieką nad chorym realizowane były od zawsze przez wiele zawodów medycznych. Jego ustanowienie ma jednak mocne uzasadnienie, bowiem rola opiekuna medycznego w procesie powrotu do zdrowia osoby chorej jest nieoceniona. Dzień ten powołany został dzięki wspólnej inicjatywie organizacji pacjentów i ich opiekunów, jest też pozytywnym uzupełnieniem i odpowiedzią na ustanowiony na 12 lutego  Ogólnopolski Dzień Opiekuna, którego data nie jest przypadkowa, bowiem wypada następnego dnia  po Światowym Dniu Chorego, który obchodzony jest 11-ego lutego. Jego celem jest zwrócenie uwagi na problemy i potrzeby opiekunów nad chorymi i opiekunów medycznych, a także podziękowanie im za ich wsparcie. To także apel o zwiększenie działań edukacyjnych oraz realnej pomocy, która może poprawić jakość życia i ułatwić sprawowanie opieki nad bliskimi chorymi.

Ogólnopolski Dzień Opiekuna został powołany dzięki zaangażowaniu ośmiu organizacji pacjentów, zainspirowanych akcją społeczną Nutricii Medycznej „List do Opiekuna”. Wśród organizacji znalazły się: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, Fundacja „OnkoCafe – Razem Lepiej”, Fundacja EuropaColon Polska, Federacja Stowarzyszeń Amazonki, Fundacja Onkologiczna Alivia oraz Stowarzyszenie „Apetyt na Życie” i jest odpowiedzią na tych wszystkich opiekunów, którzy zajmują się chorymi przebywającymi głównie w domach

Ogólnopolski Dzień Opiekuna Medycznego jest świętem tych osób, które świadczą usługi opiekuńcze nad chorym w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych itp..

Opieka nad chorym, tym będącym w procesie hospitalizacji, czy też w domowym zacuszu, to przede wszystkim praktyczne wyzwania – codzienne i systematyczne wykonywanie konkretnych zadań. Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego w ramach kampanii „Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z chorobą” wśród trudności związanych z opieką nad chorym ponad połowa opiekunów pacjentów chorych na choroby onkologiczne i neurologiczne wskazuje na zmęczenie fizyczne, a 46% na brak czasu dla siebie. Jednak to nie fizyczny, a emocjonalny aspekt jest dla nich najtrudniejszy – poczucie bezradności i frustracja.

Rozpoznanie choroby, szczególnie takiej, która będzie wymagała długotrwałego leczenia i czasochłonnej rekonwalescencji, to ciężkie doświadczenie psychiczne także dla bliskich pacjenta. Jak wynika z wspomnianego badania, ogromna większość opiekunów (94%) zajmuje się pacjentem w domu. Taka opieka przeważnie wymaga niemal całodobowego zaangażowania, co uniemożliwia opiekunom prowadzenie życia towarzyskiego na dotychczasowych zasadach, nierzadko zmusza do zrezygnowania z kariery zawodowej czy porzucenia swoich pasji.

Naturalna tendencja rodziny lub znajomych do skupiania całej uwagi na pacjencie, może też przyczyniać się do pojawienia się u opiekuna poczucia osamotnienia oraz tłamszenia swoich własnych uczuć i potrzeb. Z tego powodu opiekunów często nazywa się ukrytymi, bądź zapomnianymi pacjentami.

Blisko 90% osób, które zaangażowały się w opiekę nad bliską osobą, znalazło się w takiej sytuacji po raz pierwszy. Niespodziewana informacja o chorobie nie daje możliwości przygotowania się – ani psychicznego, ani merytorycznego. Większość badanych osób wskazywało, że ich poziom wiedzy na temat opieki nad osobą chorą w momencie podjęcia się jej był średni lub niski. A brak wiedzy nie tylko wpływa na ryzyko popełniania faktycznych błędów, ale również potęguje stres, poczucie bezradności i osamotnienia w problemie.

Rola edukacji we wsparciu opiekunów osób chorych zwrócona została podczas XIII Forum Liderów Organizacji Pacjentów, organizowanego 11-ego i 12-ego lutego pod hasłem przewodnim „Godność pacjenta i rola opiekuna”. Osoby chore często tracą optymizm, nadzieję i wiarę w powrót do zdrowia. W takich momentach ich życia to opiekun staje do nierównej walki z przeciwnikiem, jakim jest choroba. Aby jednak sam miał siłę temu podołać, nie może zostać pozostawiony bez wsparcia. Potrzebuje zrozumienia społecznego, specjalistów gotowych udzielić pomocy, a także dostępu do edukacji i wiedzy, które nie tylko wpływają na jakość opieki, ale mogą także znacznie ją ułatwić .

WSZYSTKIM FARMACEUTOM I OPIEKUNOM WYRAZY NAJWYŻSZEGO UZNANIA!