Zaznacz stronę

Nieutulonym w żalu

Państwu

Małgorzacie i Marcinowi Andrusiewiczom

wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci Ich Córki

DAGMARKI

Najdzielniejszej z Dzielnych Wojowniczek

oraz zapewnienia o naszym duchowym wsparciu

składa Dyrekcja i Pracownicy SPZZOZ w Nowej Dębie

I prosimy pamiętać, że Dagmarka zasiliła już grono Aniołów