Zaznacz stronę

Wobec toczącej się w ostatnich dniach ożywionej dyskusji, której część wybiega poza ramy kulturalnej wymiany uwag i myśli, i ociera się niestety o działania o charakterze hejtu i pomówień, a która to dyskusja dotyczy podjętych działań i wystosowanego przez Dyrekcję Szpitala apelu do wszystkich ludzi dobrej woli, o wsparcie Szpitala w czasie panującego zagrożenia epidemiologicznego, ZWRACAMY SIĘ Z APELEM O ROZWAGĘ I O ZANIECHANIE TAKICH ZACHOWAŃ, którymi można skrzywdzić osoby i instytucje wspierające nowodębski Szpital, a którym w stosownym momencie będziemy wszyscy, także i ci, którzy anonimowo lub publicznie złe słowa sieją, serdecznie dziękować. W obecnej sytuacji zachowania takie są niedopuszczalne i podważają wiarę w ludzką dobroć i przyzwoitość. Bardzo prosimy, aby często niesprawdzone licytacje kto, kiedy, ile, w jakiej formie i czym wsparł Szpital w Nowej Dębie, pozostawić na czas po epidemii, w którym to czasie SPZZOZ rozliczy się publicznie z otrzymanej z dziesiątek serc pomocy. Prosimy, aby zamiast energii włożonej w pomówienia i hejt Ontario phone lookup , spożytkować ją raczej na działania dobrej woli ku dobru wspólnemu. Liczymy wciąż na to, bowiem zagrożenie epidemiologiczne dla nas wszystkich jest wciąż bardzo realne.

Poniżej prezentujemy link do artykułu prezentującego działania wielu instytucji dobrej woli wspierających Szpital w Nowej Dębie:

http://www.tarnobrzeski.pl/index.php/o-miescie/1417-milion-zlotych-dla-szpitala-powiatowego-w-nowej-debie-od-zarzadu-powiatu