Zaznacz stronę

Już od 2012 roku, w dniu 27 maja, obchodzimy Ogólnopolski Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. Święto to obchodzone diagnostów laboratoryjnych, ale także przez techników analityki medycznej, laborantów i pomoce laboratoryjne, którzy zatrudnieni są w Laboratoriach analitycznych, Pracowniach bakteriologicznych, Pracowniach anatomo-patologicznych i patomorfologicznych, Pracowniach serologicznych i Bankach Krwi oraz we wszystkich placówkach i instytucjach, w których funkcjonują laboratoria medyczne (szpitale, przychodnie, sanepid itp.). Zawód diagnosty laboratoryjnego reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2245), która określa zasady wykonywania zawodu, standardy prawne, a także obowiązki i prawa wykonujących ten zawód. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych od lat zabiega o nowelizację ustawy, która jest niezbędna wobec zmieniającego się systemu ochrony zdrowia w Polsce W Polsce jest obecnie ok. 16,5 tys. diagnostów laboratoryjnych

Data tego święta nie jest przypadkowa. W tym dniu w 1961 roku Heinrich J. Matthaei i Marshall Warren Nirenberg odkryli tajemnicę kodu genetycznego. Odkrycie to dało podwaliny wszelkim późniejszym dokonaniom z dziedziny diagnostyki molekularnej. W tym roku, dzięki pandemii koronawirusa, cały świat dowiedział się co to jest reakcja RT-PCR, a bardziej dociekliwi interesują się jakie geny wirusa są wykrywane przez diagnostów laboratoryjnych. Ponadto pandemia pokazała jak bardzo zawód diagnosty laboratoryjnego i technika analityki medycznej jest potrzebny dla całego systemu ochrony zdrowia. Bez profesjonalnie wykonanych i przeprowadzonych badan laboratoryjnych nie ma mowy o prawidłowym leczeniu pacjenta, w każdej chorobie, która go dotyka. Za każdym testem, za każdym przeprowadzonym badaniem kryje się praca zespołu pracowników medycznego laboratorium diagnostycznego, w którym diagnosta laboratoryjny, który interpretuje i autoryzuje uzyskane wyniki odgrywa kluczową rolę.

Także i w SPZZOZ w Nowej Dębie zatrudnieni są diagności laboratoryjni, technicy analityki medycznej i pomoce laboratoryjne, dlatego za ich bardzo ważną i wykonywaną z ogromną dokładnością pracę należą się im szczególne życzenia.

Życzymy wszystkim diagnostom laboratoryjnym wytrwałości w codziennej pracy, szacunku i uznania od pacjentów, pracodawców i współpracowników. Życzymy siły i zdrowia oraz satysfakcji z wykonywania swojej pracy. Dziękujemy za pracę pełną pasji i zaangażowania.

Serdeczne życzenia kierujemy także do techników analityki medycznej i laborantów, którzy wspólnie z diagnostami tworzą zespoły medycznych laboratoriów diagnostycznych i z równym zaangażowanie pracują na rzecz zdrowia Polaków.

Wszystkiego Najlepszego!