Zaznacz stronę

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że w SPZZOZ w Nowej Dębie obsługiwani są pacjenci z Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Zapraszamy!

Eurupejska 2