Zaznacz stronę

26 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Dzień ten został ustanowiony w 1987 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, aby wzmocnić międzynarodową współpracę na rzecz zwalczania i zapobiegania narkomanii. Zjawisko narkomanii jest problemem dotykającym ludzi na całym świecie – około 200 milionów osób używa narkotyków przynajmniej raz w roku, a 25 milionów cierpi z powodu uzależnienia. Corocznie na świecie 200 tysięcy osób umiera z powodu chorób związanych z używaniem narkotyków.

Używanie narkotyków, innych niż przetwory konopi, w populacji dorosłych Polaków nie jest problemem szeroko rozpowszechnionym. Do użycia jakiegokolwiek narkotyku przyznało się 13,7 % badanych osób. Poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego pozostaje natomiast rozpowszechnienie używania marihuany i innych przetworów konopi indyjskich, zarówno wśród osób dorosłych, jak i młodzieży. Przynajmniej raz w życiu sięgnęło po nie 12,2 % populacji ogólnej i 24,3 % młodzieży w wieku 15-16 lat.

Sięganie po narkotyki, nawet w sposób okazjonalny, wiąże się z ryzykiem zdrowotnym, jednak najbardziej dramatyczne szkody są konsekwencją częstego ich używania oraz w  drodze iniekcji. Szacuje się, że w Polsce populacja osób używających narkotyków w sposób problemowy wynosi pomiędzy 56 tys. a 103 tys. osób. Ryzyko uzależnienia dotyczy wszystkich narkotyków. Zanim jednak do tego dojdzie, osoby używające narażają siebie i swoich bliskich na szereg negatywnych konsekwencji. Te najpoważniejsze to przypadki zgonów, zatruć lub zakażeń. Używanie narkotyków wpływa także negatywnie na codzienne funkcjonowanie – zaburza relacje z rodziną, przyjaciółmi i innymi bliskimi osobami oraz upośledza umiejętności konieczne do zdobywania wykształcenia i zawodu.

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, w imieniu Ministra Zdrowia,  prowadzi działalność zapobiegawczą w obszarze przeciwdziałania narkomanii. Upowszechnia na poziomie ogólnopolskim programy o potwierdzonej skuteczności – programy wczesnej interwencji, programy profilaktyczne i terapeutyczne, takie jak „Fred goes net” i „Candis”;  wspiera ponadto działania organizacji pozarządowych kierowane do grup zagrożonych narkomanią  i  ich rodzin, osób używających narkotyków w sposób szkodliwy i osób uzależnionych. Corocznie prowadzone są także ogólnopolskie kampanie społeczne, podnoszące świadomość społeczną na temat  szkodliwości używania substancji psychoaktywnych. Telefon Zaufania 801 199 990.

Sporządziła: Elżbieta Koblak – Szurgocińska