Zaznacz stronę

Szkoła Rodzenia

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż od 18 maja 2021 roku przywrócone zostały porody rodzinne w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym SPZ ZOZ w Nowej Dębie przy zachowaniu procedur sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących w naszej placówce.

Zapraszamy!

 

—————————————————————————————————————————

BEZPŁATNA SZKOŁA RODZENIA PRZY SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE (świetlica Oddziału Psychiatrii Dziennej)

tel. 15 846 26 51 wew. 105

SERDECZNIE ZAPRASZA NA ZAJĘCIA W KAŻDY PIĄTEK O GODZINIE 17.00

————————————————————————————————————————-

Informacja o SZKOLE RODZENIA przy SPZ ZOZ w Nowej Dębie

Zajęcia w SZKOLE RODZENIA przy SPZ ZOZ w Nowej Dębie odbywają się w każdy piątek w godzinach od 17.00 do 19.30 w wymiarze 3 godzin (w zależności od ilości osób lub tematu zajęć).

Zajęcia w SZKOLE RODZENIA prowadzone są przez wysoko wykwalifikowany i posiadający odpowiednie doświadczenie zawodowe personel. Są to miedzy innymi:

  • Pani Sudoł Katarzyna
  • Pani Franuszkiewicz Ewa

Zajęcia mają charakter teoretyczny w formie multimedialnej oraz praktyczny (część położnicza i noworodkowa) z użyciem fantomów lub innego sprzętu.

W części o charakterze teoretycznym personel SZKOŁY RODZENIA zapoznaje przyszłych rodziców ze wszystkimi aspektami związanymi z przebiegiem ciąży, porodem oraz okresem połogu. Przyszli rodzice są także zapoznawani z topografią Oddziału Położniczego i Oddziału Noworodkowego oraz zasadami ich funkcjonowania. Ma to służyć zapobieganiu stresom okołoporodowym, które mogą być związane z zagubieniem się i nieznajomością nowego miejsca pobytu.

Na część praktyczną położniczą składają się:

  • ćwiczenia oddechowe oraz ruchowe z użyciem potrzebnego sprzętu (piłki, materace, fantomy)
  • ćwiczenia pozycji wertykalnych wykorzystywanych podczas porodu, które  pozwalają na zmniejszenie bólu porodowego.

Na część praktyczną noworodkową składa się nauka i instruktaż związane z codzienną pielęgnacją oraz kąpielą noworodka. Nauka ta odbywa się za pomocą znajdującego się na wyposażeniu szkoły niezbędnego sprzętu (wanienki, lalki demonstracyjne, bielizna osobista noworodkowa, bielizna pościelowa). SZKOŁA RODZENIA uczy także przyszłe Mamy prawidłowego przystawiania i karmienia piersią noworodka.

Pomimo krótkiego czasu istnienia SZKOŁY RODZENIA jej prężna działalność przedkłada się na coraz większe zainteresowanie i liczbę chętnych uczestników.