Zaznacz stronę

SPZ ZOZ w Nowej Dębie zatrudni na  umowę cywilno-prawną Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Pielęgniarki i Pielęgniarzy  (mile widziane doświadczenie pracy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a także wykształcenie – kursy, specjalizacje, z nimi związane).

Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów w zaklejonych kopertach z dopiskiem: 

Nabór na stanowisko Pielęgniarki (Pielęgniarza) Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie” 

w Sekretariacie SPZ ZOZ w Nowej Dębie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A (I piętro budynku Administracji) do dnia 16.12.2022 roku do godz. 11:00.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w  Dziale Administracyjno – Organizacyjnym – Kadry (tel. 15 846 26 51 wew.153) lub u Naczelnej Pielęgniarki (tel. 15 846 26 51 wew. 109).

ZAPRASZAMY!