Zaznacz stronę

Komunikat

Dyrektora Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie w sprawie możliwości odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w tutejszym szpitalu.

Działając na podstawie Art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6.04.2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r., poz. 666) uprzejmie informuję, że z uwagi na upływające okresy przechowywania dokumentacji medycznej

istnieje możliwość odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej ( historie chorób) pacjentów leczonych w 2002 roku w Szpitalu Powiatowym w Nowej Dębie, po uprzednim złożeniu wniosku w Archiwum SPZZOZ w Nowej Dębie (pokój Nr 3- parter w budynku Dyrekcji i Administracji Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie).Wnioski można składać do 15 kwietnia br. (Telefon:15 846 26 51 wew. 207).

Jednocześnie informuję, że zgodnie z powoływaną Ustawą dokumentacja medyczna (przeznaczona na zniszczenie) może być wydana pacjentowi nie wcześniej jak po upływie 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu z wyjątkiem dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która przechowywana jest w Szpitalu przez okres 22 lat. W 2023 r. będzie niszczona dokumentacja medyczna, w której ostatniego wpisu dokonano do końca 2002 roku.