Zaznacz stronę

Dyrekcja SPZZOZ w Nowej Dębie ogłasza

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Koordynującej  Oddziału Neonatologicznego

Kandydaci muszą spełniać poniższe wymagania:

 1. wykształcenie magisterskie na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz 1 rok pracy w szpitalu,
 2. licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa oraz 3 lat pracy w szpitalu,
 3. średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa neonatologicznego oraz minimum 5 lat pracy w szpitalu.

Dodatkowe wymagania:

 1. posiadanie specjalizacji lub kursu kwalifikacyjnego o odpowiednim kierunku,
 2. umiejętność zarządzania zespołem pracowników,
 3. zdolności organizacyjne i umiejętność rozwiązywania konfliktów,
 4. kreatywność i zdolności interpersonalne,
 5. umiejętność organizacji pracy w oddziale pod względem funkcjonalnym i merytorycznym,
 6. wysoka efektywność i motywacja w osiąganiu celów,
 7. nienaganny przebieg pracy zawodowej.

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

 1. aktualne prawo wykonywania zawodu. Prosimy o kserokopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
 2. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 3. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego danego stanowiska,
 4. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 5. inne dokumenty, a w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Dokumenty na Konkurs należy składać w kopercie opisanej „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Koordynującej Oddziału Neonatologicznego” w Sekretariacie SPZZOZ w Nowej Dębie, ul. M.C. Skłodowskiej 1A do dnia 14 lutego 2020 roku do godz. 12.00.          

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!