Zaznacz stronę

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie zaprasza do składania ofert na stanowisko

Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

oraz

Pielęgniarki (Pielęgniarza) Koordynującej (Koordynującego) w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

W przypadku kandydata na Kierownika Oddziału wymagane jest posiadanie dyplomu lekarza medycyny , doświadczenia pracy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

W przypadku kandydata na osobę Koordynującą Oddziału mile widziane doświadczenie w zawodzie (minimum 2 lata pracy w Oddziale  Anestezjologii i Intensywnej Terapii), a także wykształcenie: 1) średnie pielęgniarskie z kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją, albo 2) licencjat z pielęgniarstwa z kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją, albo 3) magisterium z pielęgniarstwa z kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją

Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów w zaklejonych kopertach z dopiskiem “Nabór na stanowisko Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie” lub z dopiskiem “Nabór na stanowisko Pielęgniarki (Pielęgniarza) Koordynującej (Koordynującego) Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie” w Sekretariacie SPZ ZOZ w Nowej Dębie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A (I piętro budynku Administracji) do dnia 10.03.2022 roku do godz. 14.30.

Dodatkowe informacje można uzyskać  w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym tel.15 846 26 51 (wew. 124), w Kadrach Szpitala (wew.153) lub u Naczelnej Pielęgniarki (wew. 109).

ZAPRASZAMY!