Zaznacz stronę

W dniu 15 września 2023 roku w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie podczas obchodów Jubileuszu z okazji 70-lecia powstania Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie, miała miejsce podniosła uroczystość, podczas której uhonorowano zasłużonych pracowników Szpitala wysokimi odznaczeniami państwowymi i resortowymi, a także wyróżnieniami Dyrektora Szpitala i Starosty Tarnobrzeskiego.

Odznaczenia państwowe w postaci Krzyży Zasługi i Medali za Długoletnia Służbę, na wniosek Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart, nadal Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda. W jego imieniu odznaczenia wręczył II Wicewojewoda Podkarpacki Pan Radosław Wiatr.

Za pracę społeczną i zawodową na rzecz Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie Krzyże Zasługi otrzymali:

Złoty Krzyż Zasługi: Pani Wiesława Barzycka.

Srebrne Krzyże Zasługi: Pan Tomasz Białek, Pani Alina Zych.

Brązowe Krzyże Zasługi: Pan Marek Czerwiec, Pani Marzena Jakubowska-Gurdak, Pani Renata Gajek, Pani Beata Głaz, Pani Ewa Gronkowska, Pan Paweł Knap, Pani Ilona Kuliczkowska, Pani Iga Najbar, Pani Bernadeta Wolska. Brązowy Krzyż Zasługi nadano także Pani Beacie Tebin-Tomczyk, która z powodu usprawiedliwionej nieobecności, swoje odznaczenie odbierze w późniejszym terminie.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medale za Długoletnią Służbę otrzymali:

Medale Złote za 30 lat pracy: Pani Barbara Frańczak, Pani Danuta Kalinowska, Pani Urszula Kłosowska, Pan Józef Łagoda, Pani Dorota Milczanowska, Pani Beata Moliszewska, Pani Barbara Moskalewicz, Pani Leokadia Ordon, Pani Anna Panek, Pani Maria Panek, Pani Renata Pęczek, Pani Alicja Safin, Pani Danuta Szafran, Pani Barbara Świętojańska, Pani Jolanta Tomczyk, Pani Anna Warchoł.

Medale Srebrne za 20 lat pracy: Pani Agata Barabasz, Pani Urszula Bereska, Pani Urszula Bubrowska, Pani Renata Fryc, Pan Marek Gronkowski, Pan Marcin Kuczyński, Pani Agnieszka Maciąg, Pani Jolanta Piskorz-Ostrowska, Pan Adam Powęzka, Pan Łukasz Wąsik, Pani Dorota Zielińska. Medale Srebrne nadano także Pani Dorocie Bieleckiej i Pani Krystynie Szula, które z powodu usprawiedliwionej nieobecności, swoje odznaczenie odbiorą w późniejszym terminie.

Brązowe Medale za 10 lat pracy: Pani Beata Cabaj, Pani Anna Chmielowiec, Pan Łukasz Kowalski, Pani Katarzyna Sudoł.

Odznaczenia resortowe postaci Honorowych Odznak za Zasługi dla Ochrony Zdrowia, na wniosek Starosty tarnobrzeskiego Pana Jerzego Sudoła nadal Minister Zdrowia Adam Niedzielski. W jego imieniu odznaczenia wręczyli Pani Janina Sagatowska – Senator RP oraz Pan Jerzy Sudoł – Starosta tarnobrzeski.

W uznaniu zasług na rzecz zdrowia publicznego Honorowe Odznaki za Zasługi dla Ochrony Zdrowia otrzymali: Pani Wiesława Barzycka, Pani Agata Barabasz, Pani Ewa Franuszkiewicz, Pani Renata Fryc, Pani Agnieszka Furman,  Pani Dorota Milczanowska, Pani Beata Moliszewska, Pani Renata Pyra, Pani Barbara Świętojańska, Pani Dorota Zielińska, Pani Alina Zych, Pan Lech Kruk, Pan Andrzej Pyra, Pan Łukasz Wąsik. Minister Zdrowia nadał to wyróżnienie także Pani Dorocie Bieleckiej, która z powodu usprawiedliwionej nieobecności, swoje odznaczenie odbierze w późniejszym terminie.

Ponadto Dyrektor Szpitala i Starosta Tarnobrzeski wyróżnili okolicznościowymi grawertonami, za zasługi na rzecz Szpitala Powiatowego i wzorową pracę  Panią Magdalenę Samojeden oraz Panią Iwonę Stefaniak.

WSZYSTKIM WYRÓŻNIONYM SERDECZNIE GRATULUJEMY i JESTEŚMY Z WAS BARDZO DUMNI!

 

Pełną galerię fotograficzną z uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych i ministerialnych dla zasłużonych pracowników Szpitala w Nowej Dębie można obejrzeć na stronie Tygodnika Nadwiślańskiego – Patrona Medialnego 70-lecia Szpitala (fotografie autorstwa Kamila Robuty) otwierając poniższy link:  

70-lecie Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie – tyna.info.pl