Zaznacz stronę

SPZZOZ w Nowej Dębie PILNIE ZATRUDNI na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii:

  • Osobę Koordynującą  (Pielęgniarkę lub Pielęgniarza) 
  • Pielęgniarki i Pielęgniarzy

W przypadku kandydata na osobę Koordynującą Oddziału mile widziane doświadczenie w zawodzie (minimum 2 lata pracy w Oddziale  Anestezjologii i Intensywnej Terapii), a także wykształcenie: średnie pielęgniarskie z kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją, albo licencjat z pielęgniarstwa z kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją, albo magister pielęgniarstwa z kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją

W przypadku Pielęgniarek i Pielęgniarzy mile widziane doświadczenie pracy w Oddziale  Anestezjologii i Intensywnej Terapii), a także wykształcenie (kursy, specjalizacje) z nią związane.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów w zaklejonych kopertach z dopiskiem: 

  • “Nabór na stanowisko Pielęgniarki (Pielęgniarza) Koordynującej (Koordynującego) Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie” 
  • “Nabór na stanowisko Pielęgniarki (Pielęgniarza) Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie” 

w Sekretariacie SPZ ZOZ w Nowej Dębie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A (I piętro budynku Administracji) do dnia 28.06.2022 roku do godz. 13.00.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Kadrach Szpitala (tel. 15 846 26 51 wew.153) lub u Naczelnej Pielęgniarki (tel. 15 846 26 51 wew. 109).

ZAPRASZAMY!