Zaznacz stronę

I tak, krok po kroku, w dniu 23 kwietnia 2024 roku podpisano protokół przekazania placu budowy dla realizacji zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku SPZ ZOZ przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie 1A w Nowej Dębie”.

Strona przekazująca reprezentowana była przez:
Starostę Tarnobrzeskiego  Jerzego  Sudoła , Wicestarostę Tarnobrzeskiego  Jacka Rożka, Dyrektora SPZ ZOZ Wiesławę Barzycką, Kierownika Działu Techniczno-Gospodarczego Marka Czerwca, Kierownika Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu Wojciecha Rynducha, Inspektora  Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu Katarzynę Chromińską, w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego:
Tomasza Łabędy i Krzysztofa Buczyńskiego – inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej i branży sanitarnej
przy udziale:
Wiesława Ordona – Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba.
Stronę przejmującą reprezentowali:
Marcin Zaborniak – Dyrektor ds. Inwestycji z PESAM Sp. z o.o. Sp. K. i  Michał Skiba – Kierownik Budowy z PESAM Sp. z o.o. Sp. K.

Obecni dokonali wizji lokalnej w miejscu realizacji przedsięwzięcia, a Wykonawca przejął plac budowy dla realizacji zadania. Inwestycja, dla realizacji zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku SPZ ZOZ przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1A w Nowej Dębie”, dofinansowywana jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych.