Zaznacz stronę

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  Zdrowotnej w Nowej Dębie zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii do pracy w Poradni Kardiologicznej.

Głównym zadaniem będzie udzielanie świadczeń medycznych pacjentom w Poradni Kardiologicznej zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami w opiece nad pacjentami z przestrzeganiem praw  pacjenta.

Kandydat powinien legitymować się: tytułem zawodowym lekarza, tytułem specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie kardiologii, prawem wykonywania zawodu lekarza, i udokumentować powyższe kompetencje stosownymi dokumentami.

Informacje o zatrudnieniu można uzyskać osobiście w Dziale Kadr SPZZOZ w Nowej Dębie, ul. M.C. Skłodowskiej 1a ( pokój nr 10 parter budynku Administracji) lub telefonicznie pod nr 15 846 26 51 wew. 153.

Zapraszamy!