Zaznacz stronę

SPZ ZOZ w Nowej Dębie pilnie zatrudni

Pielęgniarki (Pielęgniarzy) do pracy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów w zaklejonych kopertach  z dopiskiem:  “Nabór na stanowisko Pielęgniarki (Pielęgniarza) Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie” w Sekretariacie SPZ ZOZ w Nowej Dębie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A (I piętro budynku Administracji) do dnia 28.06.2022 roku do godz. 13.00.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w  Kadrach Szpitala (tel. 15 846 26 51 wew.153) lub u Naczelnej Pielęgniarki (tel. 15 846 26 51 wew. 109).

ZAPRASZAMY!