Zaznacz stronę

Szanowni Państwo Pielęgniarki i Pielęgniarze!

Dyrekcja SPZZOZ w Nowej Dębie informuje i zaprasza do pracy na etat w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, w Oddziale Chirurgii Ogólnej oraz w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Płuc.

Wszelkie informacje o pracy w wyżej wymienionych palcówkach można uzyskać u Naczelnej Pielęgniarki SPZZOZ w Nowej Dębie pod numerem telefonu 15 846 26 51 wew. 109.

Zapraszamy!