Zaznacz stronę

Dyrekcja SPZ ZOZ w Nowej Dębie zaprasza do pracy w Izbie Przyjęć Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie

PIELĘGNIARKI

na umowę cywilno-prawną

Wszelkie informacje można uzyskać w Dziale Kadr SPZ ZOZ w Nowej Dębie – tel. 15 846 26 51 wew. 153 lub u Pielęgniarki Naczelnej –  tel. 15 846 26 51 wew. 109

ZAPRASZAMY!