Zaznacz stronę

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie zatrudni

PIELĘGNIARKI na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

w oparciu o etat, umowę o pracę, umowę zlecenie,  umowę cywilno-prawną.

Wymagania to: ukończony Kurs Kwalifikacyjny w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii lub tytuł Pielęgniarki Specjalisty w Dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki. Pielęgniarki, które chcą rozwijać swoje umiejętności w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a  nie posiadają w/w kursów i specjalizacji przyjmiemy na etat.

OPIEKUNA MEDYCZNEGO  w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

w oparciu o  umowę  o pracę.

Szczegółowych informacji udzielą:

Pielęgniarka Naczelna pod nr tel. 15 846 26 51 wew. 109 lub Dział Kadr tel. 15 846 26-51 wew.153 w godz. 7:00-14:30