Zaznacz stronę

Dyrekcja SPZZOZ w Nowej Dębie zatrudni na stanowisko pielęgniarki epidemiologicznej osobę spełniającą następujące wymagania:

  1. tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i tytuł  specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny oraz 3 lata pracy
  2. tytuł magistra w innym zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny oraz 3 lata pracy
  3. licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny oraz 3 lata pracy
  4. średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny oraz 3 lata pracy

Wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać u Naczelnej Pielęgniarki SPZZOZ w Nowej Dębie pod numerem telefonu 15 846 26 51 wew. 109.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!