Zaznacz stronę

SPZ ZOZ w Nowej Dębie zatrudni: PSYCHOTERAPEUTĘ UZALEŻNIEŃ w Poradni Leczenia Uzależnień na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną.

Wymagania:

  • wykształcenie: wyższe (posiadanie tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa lub magistra uzyskanego po studiach na kierunkach psychologia, pedagogika, socjologia, resocjalizacja).
  • osoba z certyfikatem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, specjalisty psychoterapii uzależnień lub osoba będąca w trakcie zdobywania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień.

Zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów w zaklejonych kopertach  z dopiskiem: „Psychoterapeuta uzależnień w Poradni Leczenia Uzależnień”: w Sekretariacie SPZ ZOZ w Nowej Dębie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A (I piętro budynku Administracji) do dnia 30.12.2022 roku do godz. 13.00.

Dodatkowe informacje można uzyskać  w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym tel.15 846 26 51 (wew. 124), w Kadrach Szpitala (wew.153)

ZAPRASZAMY!