Zaznacz stronę

Technik ds. gospodarowania aparaturą medyczną

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie: wyższe  ekonomiczne, administracyjne lub pokrewne, mające związek z wymienionym poniżej zakresem obowiązków (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, magister lub tytuł równorzędny)

 • biegła znajomość obsługi komputera (Pakiet Office: Excel, Word, Outlook)

 • znajomość oprogramowania do nadzorowania i zarządzania aparaturą medyczną lub gotowość do przeszkolenia w zakresie jego użytkowania

DODATKOWO MILEWIDZIANE:

 • znajomość przepisów Ustawy o Wyrobach medycznych

 • znajomość przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • znajomość  przepisów  Ustawy o działalności leczniczej

 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej

 • dokładność, wnikliwość i terminowość w podejściu do realizacji zadań

 • posiadanie umiejętności pracy w zespole

 • posiadanie umiejętności efektywnego działania pod presją czasu

 • posiadanie umiejętności interpersonalnych i negocjacyjnych

 • komunikatywność i wysoka kultura osobista

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • prowadzenie gospodarki sprzętem medycznym tj. realizacja zadań związanych z zakupami, naprawami, działaniami serwisowymi, konserwacjami, przeglądami, itp. – urządzeń i aparatury medycznej oraz gromadzenie dokumentów w ww. zakresie;

 • przyjmowanie zgłoszeń o awarii urządzeń i aparatury medycznej oraz organizowanie ich napraw;

 • opracowywanie harmonogramu przeglądów okresowych urządzeń i aparatury medycznej;

 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi oraz obsługą prawną w zakresie realizacji ww. zadań oraz innych działań mających skutki prawne lub finansowe dla SPZZOZ w Nowej Dębie;

 • uczestniczenie w powoływanych przez Dyrektora komisjach przetargowych;

 • terminowe przygotowywanie kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych lub na podstawie Zarządzenia wewnętrznego Dyrektora dot. zamówień, w ww. zakresie związanym z urządzeniami i aparaturą medyczną.

Podania należy składać w sekretariacie SPZZOZ w Nowej Dębie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1A.

Wszelkie informacje i zapytania w sprawie zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonu 15 846 26 51 wew. 168 lub pisząc na adres e-mail: kadry@zoznowadeba.pl 

Termin składania podań o pracę to 29.03.2024r.

ZAPRASZAMY!