Zaznacz stronę

PILNE!

PRACA W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

DLA LEKARZY I PIELĘGNIAREK

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie pilnie zatrudni na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę kontraktową na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii następujące osoby:

Lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub w będących w trakcie tej specjalizacji.

Pielęgniarki posiadające kurs z anestezjologii i intensywnej terapii lub specjalizację w tej dziedzinie.

Wszelkie informacje można uzyskać osobiście w Dziale Kadr SPZZOZ w Nowej Dębie ul. M.C. Skłodowskiej 1a (pokój nr 10 na parterze budynku Administracji) lub dzwoniąc pod numer telefonu 15 846 26 51 wew. 153.

ZAPRASZAMY!